۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين

میز خدمت

مفید برای اساتید،کارکنان و دانشجویان گرامی و نوآوران
نام خدمت ارائه شده
نحوه دسترسی
کارشناس مربوطه/ شماره تماس
 از اینجا شروع کنید
 کلیک نمایید
 اولین قدم

مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد 
کلیک نمایید
 جناب آقای سروش زارع
37934379
نحوه پذیرش مرکز رشد فناوری و کارآفرینی

کلیک نمایید

جناب آقای سروش زارع
37934379
 نحوه پذیرش واحدهای غیر مستقر کلیک نمایید
 جناب آقای سروش زارع
37934379
 تشکیل پرونده برای ارزیابی تجاری تماس تلفنی
 جناب آقای سروش زارع
37934379
 راهنمای پرداخت الکترونیکی کلیک نمایید
سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 نحوه نظارت و ارزیابی واحدهای مستقرکلیک نمایید
جناب آقای سروش زارع
37934379
 فرایند اداری پذیرش (داوری ها، دفاع ها) تماس تلفنی
جناب آقای سروش زارع
37934379 
 نحوه ثبت اختراعکلیک نمایید
 سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی
37934363
 هماهنگی برای بازدید از مرکز رشد و کارآفرینی تماس تلفنی
 جناب آقای علی احمدی
37933012 
 دوره های آموزشی کارآفرینی تماس تلفنی
 جناب آقای امیری
091223634654 
 تسهیلات و وام ها و فرایند اداری پس از پذیرش
 کلیک نمایید
 جناب آقای فریبرز محمدی
37934380
 آمار تماس تلفنی
 جناب آقای فریبرز محمدی
37934380
 هماهنگی جهت استفاده از سالن همایش مرکز رشد و کارآفرینی تماس تلفنی
 جناب آقای علی احمدی
37933012
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/25
تعداد بازدید:
1863
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروی مصلای دانشگاه - مرکز رشد و کارآفرینی (دانشکده قدیم علوم تربیتی و روانشناسی)
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37934363  
تلفکس: 37932924
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal