۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
FA
دانشگاه اصفهان
انتصابات و تمدید احکام جدید در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه مدیر دفتر حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان، مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیر گروه آموزشی روانشناسی، سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری را منصوب و همچنین احکام رییس دانشکده الهیات و معارف اهل بیت(ع)، مدیر گروه آموزشی مشاوره، مدیر گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص و مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی را تمدید نمود.

رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه مدیر دفتر حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان، مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیر گروه آموزشی روانشناسی، سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری را منصوب و همچنین احکام رییس دانشکده الهیات و معارف اهل بیت(ع)، مدیر گروه آموزشی مشاوره، مدیر گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص و مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی را تمدید نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، دکتر ابراهیم رضایی عضو هیات علمی گروه معارف اهل بیت(ع) را به عنوان مدیر دفتر حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان، دکتر مهرداد چشمه سهرابی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به عنوان مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دکتر ناهید اکرمی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به عنوان مدیر گروه آموزشی روانشناسی، دکتر سید باقر فاطمی نصرآبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری منصوب نمود و احکام دکتر محمد بیدهندی به عنوان رییس دانشکده الهیات ومعارف اهل بیت(ع)، دکتر سالار فرامرزی به عنوان مدیر گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص و دکتر فریدون شریفیان جزی به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی را تمدید نمودند.   

تاریخ:
1399/11/09
تعداد بازدید:
3881
منبع:
Powered by DorsaPortal