۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
هسته تجدید پذیر یکتا (غیرمستقر)
دستگاه تولید آب جوش بدون محدودیت و انتظار تولید

زمینه فعالیت

خلاصه ایده

با توجه به مصرف آب جوش به طور مستمر در جامعه ایرانی اسالمی برای تولید و مصرف نوشیدنی هایی همچون چایی، قهوه و دمنوش های گیاهی و همچنین مصرف آب جوش در اماکنی همچون

رستوران ها به طور گسترده و مصرف باالی انرژی گاز و یا برق برای گرم کردن آب، و همچنین  مشکالت کشور در حوزه انرژی الزم است تا  طرح هایی در این زمینه آماده سازی و پیاده شود. دانشگاه
و محیط هـای دسته جمعی نیز از این قاعـده مصرف مستثنا نبوده و دانشجویان در طول شبانـه  روز مقدار بسیار زیادی آب جوش مصرف می کنند.  این امر مشکالت زیادی در فضای اجاق گازهای
آشپزخانه های خوایگاه ها و همچنین دانشکده ها و دیگر ساختمان ها ایجاد می کند. همچنین مصرف گاز زیادی را در پی خواهد داشـت. در این طرح پیشنهـادی، 2 طرح برای ساخت دستـگاهی
برای  به جوش آوردن  آب ارائه شده است. اولـین طرح با انرژی حـرارتی خورشیدی، که پتانسیل خوبی در کشور داشته و در راستای مفاد برنامه پنجم و ششم توسعـه نیز می باشد، بـهره برده و دو
طرح دیگر کامال گازی است که نسبت به محصوالت مشابه داخلی و خارجی هزینه کمتری را در پی خواهد داشت.

 

 

 

 

مدیرعامل:

سید طاهر کرمانی القریشی

شماره همراه:

09135350800

ایمیل:

-

شماره تماس:

031-37934380

آدرس:

اصفهان- بلواردانشگاه- دانشگاه اصفهان- روبروی مصلا الغدیر- مرکزرشد وکارآفرینی

تاریخ به روزرسانی:
1400/03/17
تعداد بازدید:
102
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروی مصلای دانشگاه - مرکز رشد و کارآفرینی (دانشکده قدیم علوم تربیتی و روانشناسی)
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37934363  
تلفکس: 37932924
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal