۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
هسته ژرف پردازش فرتاک
سیستم هوشمند تحلیل اطالعات و تصمیم یار خدمات رفاهی دانشگاه
 زمینه فعالیت سیستم هوشمند تحلیل اطلاعات و تصمیم یار خدمات رفاهی دانشگاه

خلاصه ایده

 

چندی است که دانشگاه ها از سیستم اتوماسیون خدمات رفاهی استفاده میکنند. این مساله سبب میشود که حجم عظیمی از دادههای مربوط به فرآیندهای مختلف به مرور

سالها انباشته گردد. هم اکنون این دادهها بهصورت خام نگه داری میشوند. هدف از اجرای این ایده، ایجاد یک سامانه آنالین برای پردازش دادههای انباشته مربوط به خدمات
رفاهی ) گیتهای حضور و غیاب خوابگاهها، سلف سرویس و ... ( به وسیله عملیات دادهکاوی ، شناسایی الگو و یادگیری ماشین و ارائه نتایج، تحلیلها و نمودارهای بصری به
مدیران ارشد دانشگاهها، جهت بهبود فرآیند تصمیمگیری است. اهداف مدنظر عبارتند از:

- بهبود کيفيت خدمات رفاهی

- کشف روندها و بصريسازي آنها

- کمک به مديران در فرآيند تصميمسازي

- پيشبينی روندهاي آينده

- کاهش هزينهها

 

 

 

 

مدیرعامل:

علی پارسا

شماره همراه:

09351579969

ایمیل:

parsa25eng@gmail.com

شماره تماس:

031-37934380

آدرس:

اصفهان- بلواردانشگاه- دانشگاه اصفهان- روبروی مصلا الغدیر- مرکزرشد وکارآفرینی- واحد 136

تاریخ به روزرسانی:
1400/02/04
تعداد بازدید:
82
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروی مصلای دانشگاه - مرکز رشد و کارآفرینی (دانشکده قدیم علوم تربیتی و روانشناسی)
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37934363  
تلفکس: 37932924
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal