۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
تصويب آيين نامه پذيرش واحدهاي فناور غيرمستقر وابسته به دانشگاه در مركز رشد و كارآفريني دانشگاه اصفهان
به گزارش مديريت امور فناوري مركز رشد و كارآفريني، جلسه‌ي شوراي پذيرش مركز رشد در محل دفتر مدير مركز رشد و كارآفريني دانشگاه اصفهان برگزار شد. معاون پژوهش و فناوري و اعضاي شوراي پذيريش در اين جلسه حضور داشتند و در اين نشست، آيين نامه پذيرش واحدهاي فناور غيرمستقر وابسته به دانشگاه در مركز رشد و كارآفريني دانشگاه اصفهان، به تصويب رسيد. اين آيين‌نامه با توجه به محدويت فضاي استقرار واحدهاي فناور و به منظور حمايت از توسعه ي زيست بوم كارآفريني در دانشگاه اصفهان و گسترده تر كردن چتر حمايتي مركز رشد، آيين نامه ي پذيرش واحدهاي فناور غيرمستقر در مركز رشد و كارآفريني در سه ماده و سه تبصره در تاريخ 9 دي 1398 توسط شوراي پذيرش مركز رشد به تصويب رسيد.
در نشست دي‌ماه شوراي فناوري مركز رشد و كارآفريني، آيين‌نامه  پذيرش واحدهاي فناور غيرمستقر وابسته به دانشگاه در مركز رشد و كارآفريني دانشگاه اصفهان، به تصويب رسيد.
اين آيين‌نامه با توجه به محدويت فضاي استقرار واحدهاي فناور و به منظور حمايت از توسعه ي زيست بوم كارآفريني در دانشگاه اصفهان و گسترده‌تر كردن چتر حمايتي مركز رشد تدوين شده است. جزييات در بخش آيين‌نامه‌هاي سايت مركز رشد به آدرس tech.ui.ac.ir موجود است.
تاریخ:
1398/10/11
تعداد بازدید:
41
منبع:
ui_technology@
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروي مصلاي دانشگاه - مركز رشد و كارآفريني (دانشكده قديم علوم تربيتي و روانشناسي)
كدپستي: 8174673441
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir 
تلفن: 37934363 -37933080  تلفكس: 37932924
Powered by DorsaPortal